Адреса Центру дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ:

Україна, 69035,
м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 26

Тел:       (061) 224-68-16

Факс:     (061) 233-60-07
E-mail:   zsmu@zsmu.zp.ua

 

Запорізький державний медичний університет:
 

Група EdX.ZSMU.org

 

Центр дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ

В 2005 р. на базі кафедри медичної та фармацевтичної інформатики Запорізького державного університету відкрито Центр дистанційної освіти і телемедицини (ЦДОТ), навчання в якому  проходять студенти денного та заочного відділення, лікарі-інтерни, курсанти підготовчих курсів, слухачі курсів підвищення кваліфікації.

Головним завданням  ЦДОТ є розвиток дистанційної освіти та телемедицини у ЗДМУ з метою:

  • підвищення якості освітніх послуг у ЗДМУ за допомогою інформаційних технологій;
  • задоволення потреб суспільства в освітніх програмах та надання рівного доступу всім верствам населення Запорізького регіону та інших до якісної освіти;
  • виходу ЗДМУ на міжнародний ринок освітніх послуг.

Діяльність співробітників ЦДОТ ведеться у напрямках:

  • розробка навчальних курсів в середовищі Moodle;
  • забезпечення трансляції відео конференцій.