Адреса Центру дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ:

Україна, 69035,
м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 26

Тел:       (061) 224-68-16

Факс:     (061) 233-60-07
E-mail:   zsmu@zsmu.zp.ua

 

Запорізький державний медичний університет:
 

Група EdX.ZSMU.org

 
Дистанційні курси ЗДМУ  ->  

 Дистанційні курси   факультету післядипломної освіти

Головними завданнями післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб фахівців у особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоздатності згідно з суспільними потребами, забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах  високого рівня  професіоналізму та культури, здатних компетентно  і відповідально виконувати  фахові функції, впроваджувати у медицину нові технології, сприяти подальшому  соціально-економічному розвитку суспільства.

Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних та фармацевтичних  вищих  закладів  освіти  III-IV рівнів акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація  та видається відповідний сертифікат державного зразка. Без такого документа випускник ВНЗ не має права на самостійну провізорську та лікувальну діяльність.

У сучасному світі дистанційне навчання набуває статусу однієї з ефективних форм післядипломної освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід використання дистанційної форми у професійному навчанні лікарів і провізорів свідчить про її певні переваги та можливості.

Факультет післядипломної освіти ЗДМУ використовує методи дистанційного навчання за двома напрямками:

  • у  професійній освіті: інтернатурі;
  • у навчанні за програмами додаткової професійної освіти: професійної перепідготовки, загальному і тематичному удосконаленні.