Адреса Центру дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ:

Україна, 69035,
м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 26

Тел:       (061) 224-68-16

Факс:     (061) 233-60-07
E-mail:   zsmu@zsmu.zp.ua

 

Запорізький державний медичний університет:
 

Група EdX.ZSMU.org

 
Дистанційні курси ЗДМУ  ->  

 Дистанційні курси  здорового способу  життя, що розроблені  медиками  ЗДМУ  для населення

Дистанційні курси  здорового способу  життя, розроблені  медиками  ЗДМУ  для населення

Курс "Раціональне харчування як основа профілактики захворювань у дітей"

Співробітниками кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету розроблений інформаційний ресурс  для населення «Раціональне харчування як основа профілактики захворювань у дітей». Інформаційний ресурс розроблений як навчальний курс на базі LMS Moodle і призначений батькам, як один з елементів патронажу та навчання батьків основам раціонального харчування їх дітей.

Молодим батькам пояснюється важливість і необхідність грудного вигодовування дітей перших шести місяців життя; запропоновані  наукові рекомендації, розроблені на базі клінічного досвіду, щодо вибору догодування, молочних сумішей в залежності від індивідуальних особливостей розвитку дитини; запропоновано науково-обгрунтований режим харчування дитини віком старше трьох років. На відміну від існуючих інформаційних ресурсів, курс містить елементи «зворотного зв'язку», що сприятиме ефективності його  використання населенням.

Курс профілактики серцево-судинних захворювань

В умовах реформування системи охорони здоров'я зростає відповідальність самого населення за збереження і зміцнення здоров'я, що вимагає впровадження нових методів профілактичної медицини, одним з яких є створення інформаційних ресурсів  для населення.

Організаціям з охорони здоров'я важливо привернути увагу населення України до актуальності проблеми  та підвищити обізнанність  щодо факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань та їх вчасного запобігання.

За оцінками ВОЗ, щороку понад  17,2 млн осіб помирає від інфаркту чи інсульту. Щороку в Україні 6 з 10 смертей спричинені саме серцево-судинними захворюваннями, проте в українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику від них дуже низька, а смертність – дуже висока.

Центр дистанційної освіти та телемедицини Запорізького державного медичного університету спільно з кафедрою загальної гігієни та екології розробив курс з первинної профілактики  серцево-судинних захворювань.