Адреса Центру дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ:

Україна, 69035,
м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 26

Тел:       (061) 224-68-16

Факс:     (061) 233-60-07
E-mail:   zsmu@zsmu.zp.ua

 

Запорізький державний медичний університет:
 

Група EdX.ZSMU.org

 
Віртуальний світ  ->  

Електронна бібліотека ЗДМУ

Електронна бібліотека ЗДМУ

Історична довідка

Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету починає свою історію, як і університет, від Вищих жіночих педагогічних курсів, відкритих в м. Одесі у 1903 році. У фонді рідкісних видань бібліотеки зберігаються примірники з особистими позначками професорів тих років; бібліотечні книги із печаткою «Библиотека высших женских курсов, г. Одесса»; звіти про роботу курсів, матеріали Держархіву Одеської області”, зшитки часопису «Фармацевт-практикъ» початку ХХ сторіччя. Протягом 1908 року до бібліотеки курсів було придбано бібліотеку професора Смирнова «всего куплено книг на сумму 4026 руб. 85 коп…».

У 1959 році разом з Одеським фармацевтичним інститутом бібліотека була перевезена до м. Запоріжжя. У головному корпусі тепер вже Запорізького фармацевтичного інституту для бібліотеки було виділено приміщення площею 330 кв. м. 

Гордість бібліотеки – фонд рідкісних видань: довідкова та монографічна література з хімії, медицини, фармації ХІХ – початку ХХ століття, серед них: Hager H. Deutche "Pharmakopoe" (Berlin, 1872), Бремъ А. "Жизнь животных" : В 6-ти т. (СПб, 1874 - 1880), "Російская Фармакопея" (СПб, 1880), Вексельбаум А. "Очеркъ патологической гистологии съ особенным обращениемъ вніманія на методику изследованія" (Х.,1894, "Annalender Chemie und Farmacie" (Heidelberg, 1832-1914, вып.1-407).

Електроний каталог

Бібліотека Запорізького державного медичного університету є центром інтегрованого інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів вузу.

Універсальний фонд бібліотеки на традиційних носіях складає 555 тис. прим. документів і включає навчальну, наукову, художню, довідкову літературу, автореферати та дисертації, тощо. Щорічно бібліотека отримує понад 260 найменувань періодичних видань. Цілеспрямовано ведеться комплектування фонду електронними виданнями на оптичних компакт-дисках, формується електронна бібліотека кафедральних ресурсів, розроблених професорсько-викладацьким складом ЗДМУ.

Сьогодні до послуг користувачів 4 абонементи, 5 читальних залів. Щорічно бібліотеку відвідують більше 12 тис. читачів, видається понад 900 тис. документів. Одночасно в залах бібліотеки можуть займатися до 650 осіб.

Для комфорту та зручності користувачів з 2007 р. функціонує комп'ютерна читальна зала на 20 автоматизованих робочих місць. Організовано вільний доступ для користувачів до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, надаються додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, роздрукування на принтері. Відкрито вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.

У бібліотеці ЗДМУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна система "ІРБІС-64", яка підтримує всі технологічні процеси: облік та обробку надходжень, всі види робіт з фондами, аналіз книгозабезпеченості, реєстрацію та обслуговування читачів. Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.

Ведуться і підтримуються 9 БД (читацьких), у тому числі Електронний каталог обсягом понад 370 тис. бібліографічних записів, які забезпечують оперативний, багатоаспектний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та надання on-line доступу до електронних копій в локальній мережі з усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі віддаленого доступу через Інтернет.

 

Електронний каталог бібліотеки ЗДМУ