Центр дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти ЗДМУ

  Дистанційна форма навчання стала частиною освітнього процесу підготовки студентів медичного університету. В умовах дигіталізації системи вищої освіти та впровадження системи електронних сервісів, які здійснюють менеджмент та моніторинг процесу навчання студентів, відбувається формування нової системи менеджменту корпоративних знань університету. Особливістю цієї системи є інтеграція інформаційних, практично-орієнтованих та керівних складових системи медичної освіти у єдиному інформаційно-освітньому просторі університету. Основною метою системи менеджменту корпоративних знань ЗДМУ є забезпечення самостійної роботи студентів, розкриття творчого потенціалу студентів через формування індивідуальних траєкторій навчання, а також накопичення найкращого педагогічного досвіду викладачів, який реалізований в авторських онлайн курсах, підвищення кваліфікації молодих викладачів в системі онлайн курсів педагогічної майстерності.

CDO

  Сьогодні ми продовжуємо активно використовувати й модернізовувати єдиний інформаційний простір університету, який складається з регіонального та обласного рівнів. До мережі Центрів дистанційного навчання регіонального рівня входять центри, які розташовані в містах Дніпро, Кропивницький, Миколаїв, Черкаси, Одеса, Херсон. Обласна мережа ЦДН традиційно розташована на базах ЦРЛ Бердянська, Оріхова, Василівки, Пологі, Більмака, Дніпрорудного, Мелітополя, Веселого, Енергодара, Якимівки.

  Центр дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти (ЦДОТЯО) разом із професорсько-викладацьким складом університету розширює інфраструктуру системи дистанційної освіти на засадах впровадження нових хмарних сервісів в навчальний процес. У 2018 -2019 н.р. кафедра МФІ та НТ продовжила роботу з формування нового інформаційного простору, який використовує сервіси MS Office 365, MS Skype for Bussiness, MS Teams, MS Sharepoint, Kahoot, хмарних провайдерів Microsoft та Google, що дає змогу надати можливість роботи з навчальними ресурсами кожному студенту. В практику роботи кафедри впроваджені майстер класи по окремим технологіям навчання та менеджменту процесу навчання. Ця форма взаємодії дозволяє розглянути конкретні завдання або процеси, які можна оптимізувати з використанням хмарних сервісів в конкретному підрозділі університету або кафедри.

  Виконуючи завдання ректорату з впровадження інтерактивних лекцій, був проведений майстер-клас «Використання сервісів Office365 MS Teams, MS Staff Notebook, MS Class Notebook для організації навчального процесу» був проведений для співробітників навчального підрозділу, комісії з аналізу онлайн курсів, а також на кафедрах фізколоїдної хімії та клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації. Протягом 2018-2019 н.р. було проведено навчання 85 викладачів кафедр, які супроводжують онлайн курси на курсах ТУ «Інтеграція сервісів MS Office 365 з платформою онлайн курсів edX для організації самостійної роботи студентів та її моніторингу в онлайн форматі».

  Відповідно до ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII та наказу МОН України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 446 в університеті триває створення та формування бази онлайн-курсів для організації проведення курсів за вибором та самостійної роботи студентів. На платформі edX викладачами ЗДМУ зареєстровано 555 курсів. Створено онлайн-курсів за вибором – 281, для самостійної роботи – 274,  17 інтегрованих онлайн курсів для підготовки студентів  до іспиту "Крок 1, 2,3" та 19 – по дисциплінам окремих кафедр.

  Велику увагу в університеті приділяють аналізу якості онлайн курсів. Комісія з аналізу онлайн курсів за звітний період проаналізувала 143 курси з яких 106 були передані на затвердження в ЦМР ЗДМУ. Для впровадження прозорості експертизи та інтерактивної взаємодії експертів з розробниками курсів на кафедрах ЦДОТ розробив web-додаток [доступ: mfi.zsmu.edu.ua], який дозволяє викладачам кафедр виправляти контент курсу протягом його знаходження на експертизі у діалозі з експертом.

  В університеті склалась унікальна ситуація, коли всі навчальні дисципліни мають відображення в електронному контенті. Робота студента в інформаційно-освітньому середовищі дозволяє здійснювати протоколювання його навчальної активності. На платформі Microsoft Office 365 зареєстровані 12078 студентів інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти та 376 викладачів.

  У ЗДМУ завершено впровадження онлайн технології підготовки студентів до ліцензійних іспитів КРОК 1,2,3. За 2018-2019 н.р. кафедрами університету були розроблені інтегровані курси КРОК-2 та завершена розробка курсів КРОК-3 на факультеті післядипломної освіти. Відповідно за розробленим розкладом студенти проходили контрольні моніторингові тестування на усіх факультетах. Після завершення тестування потоку, співробітниками ЦДОТ проводився аналіз результатів тестування, на базі якого відбувалося корегування процесу підготовки студентів до іспиту. Всього було підготовлено 53 аналітичних звітів для деканатів факультетів.

  Дистанційні технології інтенсивно використовуються кафедрою дитячих хвороб факультету післядипломної освіти спільно з ЦДОТ ЗДМУ. У 2018-2019 навчальних роках на кафедрі дитячих хвороб проведено 7 очно-дистанційних циклів, в рамках яких було прочитано близько 780 годин лекцій. Співробітники та лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб взяли участь у конференціях вітчизняного та міжнародного рівня.

  Так 20-21 лютого 2019 р. за підтримки ЦДОТ ЗДМУ відбулась V навчально-практична конференція з дистанційною участю «Харчування здорової та хворої дитини. Практика інтерна». Завдяки трансляції з ЦДОТ до конференції змогли приєднатися дистанційно лікарі з усієї області. Протягом конференції проводилось інтерактивне опитування аудиторії.

  У підготовці лікарів-інтернів, а також при відпрацюванні пропущених занять, використовуються електроні навчальні платформи MOODLE та edX. Електрона навчальна платформа MOODLE містить 152 лекцій за різними напрямками дитячих хвороб. Розпочато роботу з розміщення курсів за вибором на платформі edX.

  З 2016 р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО діє медіацентр. За цей навчальний рік співробітниками кафедри в ЦДО було проведено:

  ЦДО також співпрацює з "Університетською Клінікою", на базі якої протягом навчального року проведено 11 вебінарів для лікарів стаціонару і поліклініки. На них порушувалися питання артеріальної гіпертензії, харчової алергії, бронхіальної астми, захворювань печінки і серця та ін.  

  Особливістю роботи Центру дистанційної освіти та телемедицини в 2018–2019 н.р. стало проведення регулярних освітніх і наукових заходів на базі технологій відеоконференцій. За звітний період проведено більше, ніж 50 заходів, а саме:

  Згідно з оновленим положенням про дистанційну освіту, наш університет продовжує впроваджувати дистанційне навчання на довузівському, до дипломному та післядипломному рівнях.

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту