Нормативна база проведення ЛІІ Крок  

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЄДКІ ТА КОМПОНЕНТИ КОЖНОГО ЕТАПУ визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

 

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів регламентовано Наказом МОЗ України від 19.02.2019 № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів»

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році затверджено Наказом МОЗ України від 13.09.2022 № 1655 "Про затвердження Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів..."

Мінімальні КРИТЕРІЇ УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ для інтегрованого тестового іспиту "Крок" та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів у 2023 році затверджено Наказом МОЗ України від 22.01.2021 № 106 «Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках»

 

Критерій «СКЛАВ» у 2023 році:

Крок 1 - 64,0 %

Іспит з англійської мови професійного спрямування - 40,0 %

Крок 2 - 64,0 %

Крок 3 - 74,0 %

Крок Б - 58,0 %

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту