Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році (які складатимуть здобувачі освіти ЗДМУ)

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, молодший спеціаліст та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

Дата проведення

Назва іспиту та спеціальність

1.

17.01.2023

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

2.

24.01.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

3.

21.02.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна
діагностика, вірусологія, мікробіологія» (апробація іспиту)

4.

21.02.2023

Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності
«Фармація» (для випускників заочної форми навчання)
(апробація іспиту)

5.

із лютого
2023

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської
мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (за графіком ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

6.

28.03.2023 –
29.03.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія»
(апробація іспиту)

7.

28.03.2023 –
29.03.2023

Крок 3. Стоматологія (для осіб, які вступили в інтернатуру до
2022 року)

8.

28.03.2023 –
29.03.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Епідеміологія»
(апробація іспиту)

9.

28.03.2023 –
29.03.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Медична
психологія» (апробація іспиту)

10.

28.03.2023 –
29.03.2023

Крок 3. Загальна лікарська підготовка (для осіб, які вступили
в інтернатуру до 2022 року)

11.

11.04.2023

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської
мови професійного спрямування

12.

11.05.2023

ЄДКІ, Етап 1для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для здобувачів спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

13.

16.05.2023 – 17.05.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

14.

23.05.2023 – 24.05.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

15.

30.05.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

16.

01.06.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

17.

08.06.2023

Крок М. Лабораторна діагностика

18.

08.06.2023

Крок Б. Лабораторна діагностика

19.

13.06.2023

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

20.

14.06.2023

Крок 3 для фармацевтів/провізорів-інтернів спеціальності «Фармація» (апробація іспиту)

21.

14.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

22.

20.06.2023 – 21.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

23.

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

24.

із липня 2023

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
 (за графіком ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

25.

14.11.2023

ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)

26.

14.11.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Радіологія» (апробація іспиту)

27.

14.11.2023

Крок 3 для лікарів-інтернів спеціальності «Патологічна анатомія» (апробація іспиту)

28.

05.12.2023

ЄДКІ, Етап 1для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)

29.

із грудня
2023

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
(за графіком ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

Наказ МОЗ України від 13.09.2022 № 1655 "Про затвердження Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр, тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів..."

 

Графік апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році

 

Дата проведення

Назва іспиту та спеціальність

1.

03.05.2023

ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»

2.

08.06.2023

ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»

Наказ МОЗ України від 27.09.2022 № 1747 "Про затвердження Графіку апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському)..."

 

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту