Загальна інформація

Розвиток системи дистанційної освіти потребує об'єднання  зусиль ВНЗ та  державних інституцій щодо: прискорення цього процесу; координації дій, нормативно-правової захищеності; надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, екстернатною формами навчання; зменшення інтелектуальних, матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток дистанційної освіти.

Розвиток дистанційної освіти у ВНЗ повинен відбуватись як  складова державної політики в галузі розвитку системи дистанційної освіти, що дозволить забезпечити не тільки  функціонування дистанційної освіти у ВНЗ як рівноцінної форми навчання, з виданням державних документів, але й підвищить ефективність національної освітньої системи шляхом забезпечення широкого доступу населення до освітніх  ресурсів і створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя.

Таким  чином, державна політика в галузі розвитку освіти - орієнтир для ВНЗ у формуванні власної стратегії розвитку, розробці освітніх послуг, що відповідають  вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту